Resonans

Musiktidning som speglar det som händer inom det finlandssvenska musiklivet i artiklar, kolumner, notiser, recensioner etc.

Allmänt

UtgivareFinlands svenska sång- och musikförbund
ChefredaktörHåkan Wikman
Antal nr/år4
Upplaga5000
Prenumerationspris24 euro/ år (fyra nummer)

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressNedretorget 1 A
65100 Vasa
Epostresonans(at)fssmf.fi
PrenumerationerKatarina Balija
tfn +358 6 320 6800, +358 44 7274952
kansli(at)fssmf.fi
AnnonserJonnys försäljningstjänst
+358 6 347 0608
cjcenter(at)malax.fi
Petalaxvägen 453,
66240 PETALAX
www.cjcenter.fi
Webbplatswww.fssmf.fi/resonans/

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige